Trà Cung Đình Huế hộp gỗ
Trà Cung Đình Huế hộp gỗ

Trà Cung Đình hộp gỗ sang trọng (hút chân không)

600,000 ₫

Mô tả sản phẩm Trà Cung Đình hộp gỗ sang trọng (hút chân không)

Trà Cung Đình hộp gỗ sang trọng:  20gam/gói x 40 gói (Nhất dạ đế vương)

Trà Cung Đình Huế hộp gỗ